Jeg eller et familiemedlem har luftvejsproblemer. Er det da en god idé at have varmepumpe?

En varmepumpe har til hensigt at regulere temperaturen via luft i bevægelse. Denne bevægelse skaber en tilstand, som for mange med luftvejsproblemer, kan virke behagelig.

Kan jeg bruge andre opvarmningsformer som for eksempel ved fyring sammen med varmepumpen?

Du kan godt kombinere forskellige opvarmningsmetoder. Hvis rumtemperaturen stiger mere end den indstillede temperatur (op til 3 grader) på varmepumpen, er det kun den inderste ventilator, der vil cirkulere luften i rummet.

Varmepumpen stopper ofte og afrimer i udedelen, når det ikke er særlig koldt udenfor?

Temperaturer mellem +5 og – 5 grader udsætter varmepumpen for øget afrimningsbehov. Dette sker, fordi der da er mere fugtighed i luften, end når det bliver koldere end -5 grader. Afrimningen i gode varmepumper er behovsstyret (afrimningen sker for eksempel ofte for at få mest mulig effekt ud af luftgennemstrømningen i udedelen af varmepumpens register).

Når jeg trykker på fjernkontrollen, er det ikke altid, at varmepumpen gør, som jeg ønsker?

Skift batterierne i fjernbetjeningen. Kontroller også, at varmepumpen giver en pipelyd, når du trykker på fjernbetjeningens forskellige funktioner. Normal afstand uden fysiske barrierer er inden for 7 til 10 meter.

Hvor stor varmepumpe (kapacitet) bør jeg anskaffe?

Det afhænger af, hvor i huset den indendørs del er placeret. Normalt placerer man den i husets stue, og varmen vil herfra blive distribueret rundt til de tilstødende rum på samme etage. Rummenes placering i forhold til hinanden kan også have indvirkning på varmefordelingen. Et typisk dansk hus har brug for en kapacitet mellem 4,5 til 6,5 kW. En strategisk placering af den indendørs del er afgørende for resultatet.

Hvis strømmen går tabt i huset, skal jeg da starte varmepumpen med fjernbetjeningen, når strømmen går tabt?

Varmepumper er udstyret med automatisk opstart. Når strømmen er tilbage, vil varmepumpen selv starte efter 3-5 minutter, så du skal ikke trykke på fjernbetjeningen efter et strømafbrud.

Hvornår kan jeg forvente at have optjent udgiften til min varmepumpe?

Normalt vil du have optjent udgiften efter 3-5 år. Dette afhænger meget af, hvordan man bruger varmepumpen. Ønsker du en høj indetemperatur (over 23 grader), kan flere meget kolde vintre reducere levetiden, og det samme med manglende serviceeftersyn. En god varmepumpe bør leve ”et normalt liv” i 8-12 år. Forhør dig med din forhandler om fornuftig brug i forhold til brugeres behov.

Skal jeg slukke for pumpen, når der ikke er behov for opvarmning eller afkøling?

Vi anbefaler en indstilling af fjernbetjening i de såkaldte indendørsmodus. Dvs. at det KUN er indendelen af ventilatoren, som kører, og den udendørs del forbliver slukket. Formålet er en god cirkulation af luften indendørs, samtidig med at luften filtreres. Strømforbruget af denne funktion er normalt mellem 30-40 Watt. Vi anbefaler derfor, at du bruger klimaanlægget hele året rundt. De fleste varmepumper har 4 forskellige indstillinger på fjernbetjeningen, afhængig af årstiden.

Bruger varmepumpen meget strøm i airconditionfunktionen?

En moderne varmepumpe har inverterstyret kompressor. Det vil sige, at den har flere ”gear”, som yder tryk efter temperaturvariationerne udenfor. Kompressoren vil på grund af dette variere strømforbruget, når temperaturen udenfor falder og dermed ikke forbruge mere strøm end højst nødvendigt. Denne funktion virker på samme måde i airconditionindstillingen. Som en tommelfingerregel kan man sige, at strømforbruget ved brug af aircondition er halvdelen af strømforbruget i varmepumpeindstillingen. Husk, at i Norden har vi et opvarmingsbehov i 7-8 af årets 12 måneder og afkølingsbehov i 1-2 måneder. Der vil derfor være en sparegevinst ved at bruge varmepumpen hele året!

Hvordan virker en varmepumpe?

Det er den udendørs del af varmepumpens opgave at generere energi fra meget lave temperaturer. Varmepumper af god kvalitet kan klare en temperaturforskel på 35-45 grader, dsv. forskellen mellem indendørs og udendørs temperaturer. Hvis du ønsker 21 grader indenfor, kan varmepumpen generere varme ned til -15 til -20 grader. I praksis sker der en fysisk væskereaktion i den indendørs del. Luften, som du har inde i huset, vil altid være koldere end temperaturen i rørerne, som kommer fra den udendørs del. Når ventilatoren i den indendørs del suger luft til sig, vil der opstå en fysisk reaktion, i hvilken gassen i rørerne bliver flydende. Det er på dette tidspunkt, at varmen udskilles (fra gas til væske). Denne proces gentages igen og igen og kan ikke justeres eller påvirkes af bruger.

Hvor ofte bør jeg rengøre filtrene i indedelen?

Dette er meget individuelt. Svævestøv findes overalt, og vi anbefaler en rutine mellem hver 14. dag og en gang om måneden. Brug gerne en børste på støvsugeren. Vask filtrene i lunkent opvaskevand, hvis der ryges indendøre.

Hvis rød eller blå lampe blinker?

Når flere lamper blinker i forskellige sekvenser, for eksempel rød blinker 4 gange og blå 6 gange, skal dette noteres, og servicepersonalet skal informeres. Det er muligvis en teknisk fejl, som kan rettes. Hvis varmepumpen fortsat varmer, skal du lade den fortsætte. Den vil, hvis noget fatalt sker, stoppe af sig selv. Ingen fare vil opstå.

Jeg hører en pisken nogle gange, når indedelen stopper, er det farligt?

Det er helt normalt. Piskelyden opstår, når temperaturen i indedelens rør får temperaturforandring EFTER en afrimningsproces i udedelen.

Hvorfor lyser H1 i displayet på indedelen?

Udedelen standser indedelens ventilator pga. afrimningsprocessen på udedelens register. Denne proces er programstyret og kan ikke påvirkes af brugeren.

Indedelen stopper nogle gange, og en eller flere lamper blinker?

Udedelen standser indedelens ventilator pga. afrimningsprocessen på udedelens register. Denne proces er programstyret og kan ikke påvirkes af brugeren.

Det kommer lidt luft fra indedelen?

Tjek støvfiltrene og rengør dem eventuelt. Det kan også være, at ventlatorhastigheden på indedelen har for lav ventilatorhastighed på fjernbetjeningen iht. behov. Prøv at øge hastigheden med et trin. Det er meget individuelt, hvilke behov og hvilken ventilatorhastighed, der behøves til den enkelte bolig eller lejlighed.

Det kommer dårlig lugt fra indedelen?

Lugt kan komme fra indedelen. Dette skyldes enten lugt, som kommer fra rummet, eksempelvis fra møbler, gardiner, tobak etc. Dette cirkulerer gennem indedelen. Den anden mulighed kan være, at varmepumpen har været indstillet på aircondition, og når den så stilles på opvarmning, vil kondensen, som er i varmepumpen, fordampes således at dette kan medføre en lidt speciel lugt i nogle minutter. Dette er ikke farligt.

Det kommer damp/fugt fra indedelen?

Ved aircondition-drift køler varmepumpen hurtigt luften indenfor ned. Derfor kan det se ud som om, der kommer damp fra indedelen. Dette er ikke farligt.

Der kommer vand fra udedelen?

Dette er helt normalt, det sker under afrimningsprocessen.

Varmepumpen blæser koldt i perioder om vinteren?

Kontroller hvilken modus, varmepumpen er indstillet på. Hvis den eksempelvis er indstillet på “auto” i steden for “heat”, så veksler varmepumpen mellem varme og kulde for at vedligeholde den givne temperatur. I “heat”-modus gearer varmepumpen ned, når den har nået den givne temperatur, da den hermed trækker minimalt strøm.

Varmepumpen stopper op i nogle minutter, står og blinker og så starter den igen?

Dette kaldes for afrimning. Varmepumpen vender processen for at opvarme udedelen, så den kan slippe af med frosten. (Har du en varmepumpe,  kan du se på registret på bagsiden, hvor der kan komme rim. Det er dette, som optøes under afrimningsprocessen).

Det kommer damp fra udedelen?

Om vinteren kan der opstå damp fra udedelen ved afrimning.  Dette er ikke farligt.

Hvor stor en varmepumpe har jeg brug for til et hus på ca 100kvm?

ca 6kw. Gerne lidt større, for så får varmepumpen mulighed for at “slappe” lidt af. En for lille varmepumpe vil give dig højere brændstofomkostninger, højere lydniveau, og så har den en kortere levetid, fordi varmepumpen må arbejde hårdere.

Hvor meget vedligehold kræver en varmepumpe?

Minimal. Støvsugning af støvfilter/grovfilter, ca. 2 gange om måneden, og dette tager ca. 2 min.

Hvor lang holdbarhed har en varmepumpe?

Det afhænger af brugsmønster, vedligehold og model, men normalt set 10-15 år, i nogle tilfælde væsentlig længere.

Smiley Kontrolrapport